به گزارش خبرگزاری ... استاد عرفان حلقه ،حلقه ای شده و در گیرو دار ماموران گله ای قرار گرفته .


مردی مشغول قسط بندی برای پس دادن وام هزار میلیاردیش (یعنی یک با دوازده تا صفر ) به بانک جمهوری اسلامی ایران است وزنی در راهروهای متروی صادقیه مشغول التماس برای پس گرفتن اجناس صاحب کارش از دست ماموران مترو می باشد .
 

وزارت راه بدون سرپرست مانده و تفسیر ماده ی۵۳ برنامه ی پنجم توسعه عقیم واقع شده .

جنبش راه سبز امید نهمین بیانیه ی خویش را داده و دانشجویان دموکرات را  به دعوای مدنی مسالمت امیزدعوت کرده .و دانشجویی در دانشگاه امام خمینی خمینی را کاریزما خوانده.

مردی بازنشسته از هدیه ی تولد فردی از افراد هیئت دولت به بازیگری از بازیگران جمهوری اسلامی خبر داده و دختری ۱۴ ساله به همراه پدرو مادر پیرش در بیابانی چادر زده و زیر اسمان الهی مشغول زندگی می باشد.


مردی از مردان مکتب ایرانی در حال احتضار از خبر شنیدن تجاوز به ناموس شیعه در بحرین میباشد و مهناز افشار مشایی را مرد نیکو و پسندیده قلمداد کرده.
 

قویترین مرد جهانمان در تعقیب و گریز ضابطان دادگستری است و جمشید مشایخی به دیدار ناصر حجازی رفته .

        

دولت خدوم برای زمین نماندن منویات مقام معظم رهبری بر روی زمین ۱۱ روز در مرخصی بوده و جوانفکر حکم رهبری را ارشادی خوانده.


قالیباف چهره شهر را با نقاشی های سنتی جلا داده و و مردی از هزنیه های میلیاردی همایش ایرانیان خارج از کشور دم زده و زنی در متروی صادقیه مشغول جمع کردن اجناس به هم ریخته اش که توسط ماموران متعد مترو در جهت ایجاد نظم و انظباط در مترو  پراکنده شده می باشد .
 

اینجا تهران است .ورزشگاه آزادی .

 همان ورزشگاهی که به قول هادی درونش آزادی نبود .

اینجا تهران است سازمان حمایت از زنان بی سرپرست.

همان زنی که شده سرپرست یک سرپرست . سرپرستی که برای تامین هزینه ی کپسول مردی که روزی  سرپرست کشورش بود در متروی تهران ،همان شهر آزاد مردان و دلیران برای تامین کپسول اکسیژن همسرش مشغول دست فروشی است.


بسیجیان گمنام

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 مرداد 1390    | توسط: افسر جوان    |    | نظرات()